Randers Kollektivhus

Hvis man en dag får behov for pleje, vil der blive taget hensyn til et evt. ønske om en plejehjemsplads i Kollektivhuset.

Man har således mulighed for at blive boende i det hus og i det miljø, man kender.

Behovet for plejebistand og evt. plejebolig skal altid vurderes af en visitator fra Randers Kommune.

I år 2008 er opførelsen blevet færdig af en helt ny bygning med 36 tidssvarende ældreboliger/plejeboliger.